Odznaczenie sztandaru szkoły Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
 
Odznaczenia sztandaru szkoły
 Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Dnia 7 grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej Pomnik 100- lecia nr 1235 im Bohaterów II Wojny Światowej w Woskrzenicach Dużych miało miejsce uroczyste nadanie Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej sztandarowi szkoły. Uczniowie wraz z nauczycielami od samych początków istnienia placówki sprawują opiekę nad grobami żołnierzy poległych podczas walk z okupantem. Młodzież z opiekunami regularnie odwiedza parafialny cmentarz, pali znicze, sprząta groby, składa kwiaty na pomnikach bohaterów, którzy walczyli o niepodległość naszej ziemi. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00 w sali gimnastycznej szkoły podstawowej wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu narodowego.
          Przybyłych gości powitała dyrektor Anna Maksymiuk. Ten wyjątkowy dla szkoły dzień uświetnili swoją obecnością Waldemar Podsiadły sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Lublinie, Tadeusz Mikinniuk sekretarz  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Nie mogło w tym dniu zabraknąć wśród zaproszonych gościprzedstawicieli władz gminnych, które reprezentowali: wójt Wiesław Panasiuk, sekretarz Grażyna Majewska, przewodniczący Rady Gminy Dariusz Plażuk, radny Józef Kasprowiczoraz ksiądz proboszcz Andrzej Prokopiak.
Jako pierwszy głos zabrał Tadeusz Mikinniuk, przypomniał wszystkim zebranym o bezlitosnych mordach, wywózkach do obozów koncentracyjnych i   o odwadze oraz poświęceniu żołnierzy. Podkreślił jaką ważną rolę odgrywają Miejsca Pamięci Narodowej i jak istotny zdaje się być fakt opieki nad nimi. Odznaczenia sztandaru Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadanym przez Radę Ochrony pamięci Walk i Męczeństwa pod przewodnictwem Władysława Bartoszewskiego dokonał Waldemar Podsiadły. Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej odznaczył Dyrektor Szkoły Annę Maksymiuk.
Wójt gminy w swoim przemówieniu podkreślił wielką rangę ydarzenia związanego z nadaniem medalu oraz  złożył podziękowanie na ręce dyrektorszkoły za zorganizowanie uroczystości.Pamięć o przodkach powinna być wciąż żywa, a fakt, że szkoła zaszczepia w młodym pokoleniu dbałość o historię i przynosi tym samym zaszczyt całej gminie. Anna Maksymiuk stwierdziła, że odznaczenie jest zasługą wszystkich nauczycieli, uczniów i dyrektorów pracujących do tej pory w placówce, poczynając od samych początków istnienia szkoły, aż do dnia dzisiejszego.
Wszystkich gości zachwyciła doskonale przygotowana część artystyczna pod kierunkiem Elżbiety Ceniuk i Małgorzaty Dawidziuk oraz Ewy Mierzejewskiej Wojtkowskiej. Wywołała ona łzy wzruszenia. Uczestnicy uroczystości gromkimi brawami nagrodzili dzieci śpiewające pieśni patriotyczne, które wykonane zostały w pięknym stylu.
Zadaniem szkoły jest wychowywać młodych ludzi w duchu patriotyzmu, uczyć miłości do ojczyzny, poszanowania starszych pokoleń, zaszczepiać w sercach szacunek do symboli i pamiątek narodowych. Te wszystkie zasady nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Woskrzenicach Dużych starają się wpoić uczniom, tak, by żaden z wychowanków nie był obojętny na dzieje historii. 


 

 

 

 
 

 
Reklama
 
 
Dziś jesteś 35728 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=