Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego
na rok szkolny 2017/2018

 

 •     Omówienie propozycji pracy SU, opracowanie planu i harmonogramu.
 •     Dzień Chłopaka, przygotowanie gazetki , życzenia, organizacja dyskoteki.
 •     Porządkowanie Miejsc Pamięci Narodowej.
 •     Zorganizowanie pomocy uczniom słabszym – „Pogotowie Naukowe”
 •     Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, życzenia dla wychowawców i nauczycieli.
 •     Porządkowanie opuszczonych grobów na miejscowym cmentarzu, akcja „Znicz”.
 •     Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę, przygotowanie gazetki, włączenie się SU w       akademię związaną ze Świętem Narodowym.
 •     Wieczór Andrzejkowy, gazetka okolicznościowa, dyskoteka.
 •     Zabawy i wróżby andrzejkowe dla przedszkolaków.
 •     Kiermasze Świąteczne - bożonarodzeniowy połączony z konkursem na najładniejszy stroik    świąteczny.
 •     Bal karnawałowy.
 •     Walentynki- Poczta Walentynowa, dyskoteka.
 •     I Dzień Wiosny, Pomoc w organizacji Turnieju Wiosennego Klas IV- VI.
 •     Włączenie się w organizację Święta Szkoły.
 •     Włączenie się w organizację Dnia Dziecka.
 •     Wycieczki, biwaki.
 •     Prowadzenie Akcji Poczta Marzycielska.
 •     Włączanie się w akcje charytatywne współpraca ze Szkolnym Klubem Wolontariatu.
 •     Uczestnictwo w konkursach, akcjach np. Zbiórka żywności, Akcji Góra Grosza, Pełna Miska.
 •     Prowadzenie Akcji – Dzień Dobrego Słowa.
 •     Dokarmianie zwierząt.
 •     Zadania wynikające z bieżących potrzeb szkoły.
 
 

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu

 

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
 1. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 2. Koło wolontariatu skierowane jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cele i założenia

 1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
 1. Kształtowanie postaw prospołecznych.
 2. Zapoznawanie z ideą wolontariatu
 3. Uwrażliwienie na cierpienie, samotnośc i potrzeby innych
 4. Wychowanie do wartości, rozwijanie empatii i zrozumienia.
 5. Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych.
 7. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 8. Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.
 9. Nauka samorządności.
 10. Budowanie i przyjaznej atmosfery w szkole.
 11. Uczenie tolerancji.

Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 1. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 2. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 3. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.
 4. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych, postępować moralnie, być kulturalnym i uprzejmym.

Struktura klubu wolontariusza

 1. Na czele klubu wolontariusza stoją opiekunowie koła wolontariatu (p. Bożena Lesiuk,  p. Sylwia Koszołko, p. Ewa Dorosz)
 1. Członkami koła mogą być wszyscy chętni do pracy uczniowie i nauczyciele.
 2. Spośród wolontariuszy wybierani są liderzy, którzy reprezentują daną klasę ( IV- VI)  i wchodzą w  skład rady wolontariatu.
 3. SKW w naszej szkole działa również współpracując z Samorządem Uczniowskim.

 Ogólny Plan Pracy SKW na rok szkolny 2016/2017

Akcja rekrutacyjna w szkole. Promocja SKW.

Planujemy całoroczną pracę Klubu. Wspólne przyjęcie planu działania. Wybory liderów.

Udział  w Akcji polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek, by wspierać rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Sprzątanie świata.

Porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu parafialnym i zapalenie zniczy.

Porządkowanie Miejsc Pamięci Narodowej. 

Zbiórka zniczy - AKCJA ZNICZ i sztucznych kwiatów na wiązanki.

Zbieranie makulatury.

Zorganizowanie w szkole Dnia Dobrego Słowa.

Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.

Udział w kolejnej edycji  Akcji "Góra Grosza - we współpracy z SU.

Tworzenie „Pocztówek z uśmiechem” do chorych rówieśników w ramach Ogólnopolskiego Dnia Dobrego Słowa” ( Poczta Marzycielska)

 Wysłanie pocztówek do chorych kolegów w ramach udziału w akcji „ Poczta Marzycielska”

Obchody DNIA WOLONTARIUSZA (5 grudzień) – gazetka okolicznościowa.

Zbiórka żywności dla rodzin potrzebujących w lokalnej społeczności

Pomagamy ptakom przetrwać zimę – wykonanie karmnika dla ptaków i ich dokarmianie.

Zbiórka karmy dla psów ze schroniska – Akcja Pełna Miska.

 Zbiórka wielkanocna żywności dla potrzebujących rodzin ze środowiska lokalnego.

Zbiorka gier planszowych, puzzli dla wychowanków Domu Dziecka

.Zakończenie akcji zbierania plastikowych nakrętek.

Podsumowanie działalności. Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017.

-       Omówienie propozycji pracy SU, opracowanie planu i harmonogramu.

-       Dzień Chłopaka, przygotowanie gazetki , życzenia, organizacja dyskoteki.

-       Porządkowanie Miejsc Pamięci Narodowej.

-       Zorganizowanie pomocy uczniom słabszym – „Pogotowie Naukowe”

-       Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, życzenia dla wychowawców i nauczycieli.

-       Porządkowanie opuszczonych grobów na miejscowym cmentarzu, akcja „Znicz”.

-       Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę, przygotowanie gazetki, włączenie się SU w akademię związaną ze Świętem Narodowym.

-       Wieczór Andrzejkowy, gazetka okolicznościowa, dyskoteka.

-       Zabawy i wróżby andrzejkowe dla przedszkolaków.

-       Kiermasze Świąteczne- bożonarodzeniowy połączony z konkursem na najładniejszy stroik świąteczny.

-       Bal karnawałowe.

-       Walentynki- Poczta Walentynowa, dyskoteka.

-       I Dzień Wiosny, Pomoc w organizacji Turnieju Wiosennego Klas IV- VI.

-       Włączenie się w organizację Święta Szkoły.

-       Włączenie się w organizację Dnia Dziecka.

-       Wycieczki, biwaki.

-       Prowadzenie Akcji Poczta Marzycielska.

-       Włączanie się w akcje charytatywne współpraca ze Szkolnym Klubem Wolontariatu.

-       Uczestnictwo w konkursach, akcjach np. Zbiórka żywności, Akcji Góra Grosza, Pełna Miska.

-       Prowadzenie Akcji – Dzień Dobrego Słowa.

-       Dokarmianie zwierząt.

-       Zadania wynikające z bieżących potrzeb szkoły.

 

 
Reklama
 
 
Dziś jesteś 44761 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=