W "Zielonej szkole"

Pod wspólnym niebem w "Zielonej szkole"

         

 

 

 

 

       W dniach 16-17.06. 2016r. odbyła się wycieczka do "Zielonej Szkoły" w Porosiukach, której uczestnikami byli uczniowie klas IV-V Szkoły Podstawowej w Woskrzenicach Dużych. Opiekę nad uczniami sprawowali wychowawcy  Elżbieta Michalczuk oraz Elżbieta Ceniuk. Podstawowym celem pobytu w Zielonej Szkole było zdobywanie wiedzy i umiejętności przez własne doświadczenie, obserwację otoczenia, aktywny wypoczynek, nabywanie umiejętności planowanie i organizowanie czasu wolnego, oraz integracja grupy. Realizacji celu sprzyjało miejsce pobytu, ciekawe pod względem krajobrazowym i przyrodniczym. Zespołowy charakter zabaw i gier, różnorodność zajęć, spacerów, zabaw na boisku, zajęć rekreacyjno-rozrywkowych,  sprzyjał kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za wykonanie zadań, nabywaniu różnych umiejętności, nawyków i rozwijaniu wielu cech charakteru, które są niezbędne zarówno w nauce szkolnej jak i życiu dorosłego człowieka  Dzieci były niestrudzonymi badaczami przyrody,  ciekawe świata uczyły się współpracy w zespole, wzajemnej pomocy wyrabiania i utrwalania nawyków zdrowotno-higienicznych.

  

 
Reklama
 
 
Dziś jesteś 51310 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=