Dzień Dobrego Słowa

DZIEŃ DOBREGO SŁOWA

 
  W październiku 2016r. Samorząd Uczniowski rozpoczął działania w ramach projektu Dzień Dobrego Słowa , który obchodzony jest 13 dnia każdego miesiąca. Głównym celem  tego projektu jest  propagowanie zasad kulturalnego i życzliwego  zachowania w codziennych sytuacjach, podkreślenie szacunku dla języka polskiego, uświadomienie konieczności dbania o jego czystość i poprawność . Dzień Dobrego Słowa ma też na celu budowanie odpowiedzialności za słowo, kształtowania dobrej atmosfery, wzajemnego szacunku wobec rówieśników jak i starszych.  Zamiarem akcji jest przypomnienie ważności używania kulturalnych słów. Chcemy również, aby uczniowie potrafili życzliwie zwracać się do siebie i innych,  odpowiednio zachować się w każdej sytuacji.
W październiku przeprowadzono pogadanki na temat kulturalnego zachowania uczniów i opracowano Kodeks Kulturalnego Ucznia. Przygotowano gazetkę informacyjną o prowadzonej akcji. Każdego miesiąca gazetka zawiera inne przeslanie. Z opracowanym kodeksem zapoznano wszystkich uczniów i znajduje się  on w każdej klasie.
  13 listopada obchodzono Ogólnopolski Dzień Dobrego Słowa. W tym dniu uczniowie wykonywali „ Kartki z uśmiechem” , które mogli przekazać kolegom, nauczycielom lub innym osobom. Część z tych kartek została wysłana do chorych dzieci w ramach korespondencji Poczty Marzycielskiej.
 W grudniu natomiast zostały przeprowadzone zajęcia, na których uczniowie opowiadali o zaletach swoich kolegów. Następnie zapisywali swoje życzliwe uwagi do różnych osób i wrzucali do „Kuferka  życzliwości”. Rozdawane kartki sprawiły wiele radości a akcja spodobała się uczniom.  Kolejnym działaniem w ramach Dnia Dobrego Słowa był ogłoszony konkurs na wiersz lub hasło zachęcające do używania kulturalnych słów. Zgłoszono tylko dwie prace, które zostały nagrodzone.
 13 stycznia przeprowadzono pogadanki na temat dobrego zachowania , uczniowie obejrzeli prezentacje na temat Zasad  Savoir vivre. W kolejnych miesiącach Samorząd uczniowski nadal będzie podejmował działania rozszerzające idee dobrego wychowania. Zapraszamy do udziału w naszych działaniach, czekamy tez na propozycje.
 


 
 
Reklama
 
 
Dziś jesteś 51309 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=