Charakterystyka szkoły

Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych podejmuje starania, aby proces edukacji i wychowania przebiegał harmonijnie. Wszystkie więc działania mają na celu wszechstronny rozwój osobowości uczniów. Szkoła liczy 104 uczniów. Do oddziału przedszkolnego uczęszcza 11, do punktu przedszkolnego 22 dzieci. W palcówce zatrudnionych jest 9 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin  (w tym dyrektor) i 4 nauczycieli w niepełnym wymiarze.
     
Szkoła zajmuje czterdziestoletni wyremontowany budynek z salą gimnastyczna. Do szkoły uczęszczają dzieci z Woskrzenic Dużych, Woskrzenic Małych, Husinki, Holi i Kaliłowa.

Organem prowadzącym i finansującym szkołę jest Gmina Biała Podlaska. Organem nadzorującym szkołę, jest Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Białej Podlaskiej.
      
Zatrudnieni nauczyciele, to w większości doświadczona kadra, ze stażem powyżej 10 lat. Wszyscy posiadają tytuł magistra, 8 nauczycieli to dyplomowani, 3 mianowanych i 2 kontraktowych. Oprócz tego 6 nauczycieli jest egzaminatorem OKE.

 Uczniowie szkoły objęci są opieką pielęgniarki szkolnej. Mają do dyspozycji 7 sal lekcyjnych, pracownię komputerową, salę gimnastyczną, świetlicę, salę zabaw, boiska oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej i gminnej zlokalizowanej w budynku szkolnym. Mogą korzystać z dożywiania. Baza dydaktyczna szkoły jest dobra. Wyposażenie w pomoce naukowe jest zadawalające.

         Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym, rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Gminną Biblioteką, Biblioteką Multimedialną w Białej Podlaskiej,  Komendą Policji,  TPD, GOPS- em, , Muzeum Południowego Podlasia, Galerią Podlaską, Klubami: MOK, ODK.
      Aktywna i systematyczna współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej wpływa na jakość działań podejmowanych przez nauczycieli i wychowawców.

 

 

 


 
Reklama
 
 
Dziś jesteś 50721 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=